ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

International House obuke za nastavnike

U školi ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus možete se prijaviti za sledeće obuke za nastavnike stranih jezika koje organizuje International House World Organisation: IH COLT ( International House Certificate for Online Language Teaching) je obuka za nastavnike stranih jezika koja omogućava polaznicima da nauče više o tehnikama i pristupima koji se koriste u online kursevim stranih jezika. Uz pomoć IH COLT obuke nastavnici mogu naučiti kako da realizuju nastavu u okviru kurseva na IH virtuelnoj platformi. IH COLT obuka je podeljena na 6 modula koji se prelaze za period od 5 do 6 nedelja.

● Do 10 % popusta za ELTA članove

IH Certificate in Teaching Business English

Ova obuka je namenjena nastavnicima koji nameravaju da predaju Business English ili imaju vrlo malo iskustva u ovoj oblasti, uz pripremu za polaganje LCCE FTBE ispita. IH BET kurs sadrži 30 modula koji su podeljeni na tri dela: upoznavanje sa različitim oblastima poslovanja, profesionalne veštine i metodologija i nastavni materijali.

Datumi:

21. februar – 1. april 2015 (plus a further two weeks to complete the assessed portfolio.)

18. april – 26. jun 2015 (plus a further two weeks to complete the assessed portfolio.)

7. novembar 2015 – 22. januar 2016 (plus a further two weeks to complete the assessed portfolio.)

Više informacija na: https://ihworld.com/teach/ih-online-teacher-training/ih-certificate-in-teaching-very-young-learners/

Datumi:

15. novembar 2014 – 21. decembar 2014.

7. februar – 13. mart 2015.

2. maj – 5. jun 2015.

11. jul – 14. avgust 2015.

17. oktobar – 20. novembar 2015.

Više informacija na: https://ihworld.com/teach/ih-online-teacher-training/ih-certificate-in-online-tutoring/

Datumi:

14. februar – 7. avgust 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

23. maj – 13. novembar, 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

17. oktobar 2015 – 15. april, 2016 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_certificate_advanced_methodology_online

Dates:

21. februar – 22. maj 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

9. maj – 7. avgust 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

24. oktobar 2015 – 29. januar 2016 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_dos_course

Datumi:

14. februar – 29. maj 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

9. maj – 21. avgust 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

24. oktobar 2015 – 12. february 2016 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_certificate_in_teaching_business_english_online

Datumi:

13. septembar 2014 – 13. december 2014

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_language_awareness_course_online

Datumi:

28. mart – 29. maj 2015.

26. septembar – 27. novembar 2015.

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_delta_1_exam_preparation_online

Datumi:

7. mart – 15. maj 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

30. maj – 7. august 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

24. oktobar 2015 – 8. januar 2016 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_certificate_in_teaching_1_2_1_online

Datumi:

7. februar – 1. maj 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

9. maj – 31. jul 2015 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

17. oktobar 2015 – 15. januar 2016 (plus a further 2 weeks to complete the assessed portfolio).

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_teacher_training_certificate

Datumi:

31. oktobar – 28.novembar 2014.

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/taming_the_wolf

Datumi:

21. februar – 12 jun 2015.

17. oktobar 2015 – 12. februar 2016.

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_certificate_in_teaching_english_online

Datumi:

21. februar – 29. maj 2015.

18. april – 24. jul 2015.

24. oktobar 2015 – 5. februar 2016.

Više informacija na: http://ihworld.com/online-training/course/ih_certificate_in_teaching_young_learners_teenagers_online

Kontaktirajte nas: info@ihbelgrade.co.rs

Prijava:

https://www.ihteachenglish.com/school/ih-otti