ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Opšta obuka za nastavnike stranih jezika

 

Ova obuka je namenjena nastavnicima stranih jezika , bez obzira na to koji strani jezik predaju i omogućava nastavnicima da se detaljno upoznaju sa različitim metodama koje se koriste u nastavi stranih jezika i prođu kroz praktični deo obuke ( nastava i obzervacija).

 

Naziv kursa Modul Metodika CEFR nivo znanja jezika
Opšta obuka za nastavnike stranih jezika
obuka iz metodike nastave stranih jezika
C1