ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Konsalting za firme

Ekspertski tim ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre škole pruža sledeće usluge konsaltinga:

Obuke stranih jezika
testiranje
analiza jezičkih potreba
izrada planova obuke
izrada specifičnog progama rada za potrebe firme
procena uspešnosti obuke