ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Konsalting

Ekspertski tim IH Syllabus škole pruža sledeće usluge konsaltinga:

 

Obuke stranih jezika Menadžment učinka zaposlenih - Performance Management
testiranje

analiza jezičkih potreba


izrada planova obuke


izrada specifičnog progama rada za potrebe firme

procena uspešnosti obuke
Menadžment učinka zaposlenih

Odgovornost lidera i menadžera za postizanje rezultata svojih timova

Odgovornost pojedinca prema sopstvenom učinku, razvoju i napredovanju

više o programu obuke

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs