Škola stranih jezika Beograd IH Syllabus

Škola stranih jezika Beograd

Škola IH Syllabus organizuje opšte i specijalizovane kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika i srpskog jezika za strance.

Poseban metod rada škole IH Syllabus omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke.

Kursevi jezika Beograd

Škola stranih jezika BeogradOve godine slavimo! Povodom 25 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program !

Škola stranih jezika Beograd IH Belgrade Syllabus (osnovana 1991. godine) je od 2006. članica International House World Organisation (IHWO), mreže visoko kvalitetnih škola širom sveta sa tradicijom dugom skoro 60 godina.

IHWO garantuje najviše standarde kvaliteta i inovacije u nastavi stranih jezika i edukaciji predavača. IHWO je pridruženi član Evropske agencije za kvalitet jezičkih usluga (EAQUALS). IH Belgrade Syllabus škola je jedan od osnivača YALS asocijacije škola stranih jezika Srbije i autor za sada jedine aktivne inspekcijske šeme kvaliteta u zemlji. Takođe, naša škola je imala veliku ulogu u uvođenju standarda kvaliteta u Srbiji i obuci nastavnog kadra.

Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.

Škola IH Belgrade Syllabus je jedini akreditovani centar u zemlji (EA 025) za CELTA međunarodnu obuku nastavnika University of Cambridge ESOL .

PREDNOSTI IH BELGRADE SYLLABUS

  • Članica IHWO međunarodne mreže škola stranih jezika;
  • IH metodologija i međunarodni IH sertifikati;
  • Materijali i nivoi usaglašeni sa nivoima Saveta Evrope (CEFR) ;
  • Profesori sa međunarodnim kvalifikacijama;
  • Dodatne pogodnosti (biblioteka, konsultacije, klub IHWO);
  • Kursevi stranih jezika u inostranstvu u IHWO školama širom sveta;
  • IHWO on-line test znanja engleskog jezika;

Tokom više od 25 godina našeg rada, realizovali smo mnoge ESP projekte (specijalizovani kursevi engleskog jezika) širom zemlje i autori smo nastavnog materijala za ESP nastavu iz različitih oblasti poslovanja. Uz našu pomoć, više od 6000 polaznika je naučilo strani jezik a mnogi polaznici su upisali fakultete u inostranstvu ili napredovali u karijeri zahvaljujući visokim rezultatima na međunarodnim ispitima stranih jezika.

Adresa:
IH Belgrade Syllabus

Balkanska 23

11 000
Belgrade

Serbia

Call centre
065 3612 218
Telefon +381 11 3612 218
Radno vreme:

Ponedeljak – četvrtak

12 – 20 h
,
petak 09 – 17 h.

E-mail:

info@ihbelgrade.co.rs