ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Srpski za strance

ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre organizuje intenzivne kurseve srpskog jezika za strance, sa akcentom na razvijanju govornih veština.

Srpski jezik za strance
rad u mikrogrupi

individualna nastava

kombinovanje časova u Beogradu i van Beograda-letnji i zimski program

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com