ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Specijalizovani poslovni kursevi jezika

Program obuhvata rad na jednoj ili kombinaciji više oblasti i pokriva jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEFR).

  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama
  • Program specijalizovanog poslovnog jezika se može kombinovati sa Programom + jezičkih veština.
 

Na osnovu našeg dvodecenijskog iskustva u nastavi engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika specijalizovanog za određene oblasti poslovanja, kao najtraženije izdvojamo dole navedene programe. Međutim, ukoliko u navedenoj tabeli nema Vaše delatnosti, biće nam zadovoljstvo da na Vaš zahtev kreiramo novi specijalizovani program obuke stranih jezika.

 Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com

 
 
Opšti poslovni jezik Poslovni jezik za oblast trgovine
Poslovni jezik za bankarstvo i oblast finansija

Poslovni jezik za marketing & PR

Poslovni jezik za menadžment

Poslovni jezik za oblast hotelijerstva

Poslovni jezik za oblast turizma
Poslovni jezik za državnu administraciju

Poslovni jezik za oblast prava

Poslovni jezika za oblast HR

Poslovni jezik za oblast medicine

Poslovni jezik za revizore

PROGRAM + poslovnih veština na engleskom, nemačkom, španskom, italijanskom i ruskom jeziku je kratka intenzivna specijalizovana obuka iz određenih oblasti koja se može pohađati samostalno ili kombinovati sa bilo kojim programom škole. Ovaj program može biti fokusiran na razvijanje specijalizovanog vokabulara ili određenih poslovnih veština.

Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare

Poslovne prezentacije na stranom jeziku

Poslovni sastanci

Pregovori

Poslovna korespodencija

Kontakti sa klijentima

Pisanje izveštaja

Prodaja

Telemarketing