ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Kurs poslovnih jezičkih veština

Kurs poslovnih veština na engleskom, nemačkom, španskom, italijanskom i ruskom jeziku je posebno pogodan za polaznike i ciljen grupe u okviru kompanija čiji profil posla zahteva da brzo i efikasno koriste strani jezik u poslovne svrhe.

  • Poseban metod rada škole ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre koji omogućava da brzo progovorite i razvijete produktivne veštine ( govor i pisanje).
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama
  • Časovi se realizuju u malim grupama ili kao individualni časovi.
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa usaglašenog sa CEFR ( Zajednički evropski jezički okvir )

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com

Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare

Poslovne prezentacije na stranom jeziku

Poslovni sastanci

Pregovori

Poslovna korespodencija

Kontakti sa klijentima

Pisanje izveštaja

Prodaja

Telemarketing