ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Međunarodni ispiti stranih jezika za različite poslovne oblasti

U okviru programa poslovnog engleskog jezika, ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre organizuje i pripremu za polaganje stručnih Cambridge ESOL ispita BEC I, II, III, ILEC, IFCE.

CAMBRIDGE ESOL ISPITI – stručni engleski (BEC I, II i III)

Međunarodno priznati Kembridž poslovni sertifikati vam mogu pomoći da pokažete poslodavcu da vaše znanje jezika odgovara svetskom standardu i da ga možete upotrebiti u stručnom kontekstu. Postoje tri nivoa BEC ispita.

Kembridž ispiti – stručni engleski Nivo na skali Saveta Evrope (CEFR)*
BEC Preliminary

BEC Vantage

BEC Higher
B1

B2

C1

CAMBRIDGE ESOL ISPITI – stručni engleski (ILEC, ICFE)

ILEC (International Legal English Certificate) međunarodno priznati Kembridž ispit  engleskog jezika za pravnike po nivou odgovara Kembridž FCE i CAE ispitima, ali testira veštine engleskog jezika u pravnom kontekstu. Sertifikati C1 nivoa mogu se koristiti kao dokaz o poznavanju engleskog jezika potrebnom za rad u međunarodnom pravnom okruženju ili za studije prava.

ICFE (International Certificate in Financial English) međunarodno priznati Kembridž ispit engleskog jezika u oblasti finansija po nivou odgovara Kembridž FCE i CAE ispitima, ali testira veštine engleskog jezika u oblasti finansija. Sertifikati C1 nivoa mogu se koristiti kao dokaz o poznavanju engleskog jezika potrebnom za rad u finansijama u međunarodnom okruženju ili za studije u oblasti finansija.

Kembridž ispiti – stručni engleski Nivo na skali Saveta Evrope (CEF)*
ILEC / ICFE
B2 / C1

Svoj nivo znanja engleskog jezika na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope (CEF) možete odrediti preko IH online testa.

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com