ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Specijalizovani kursevi

Škola ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre organizuje specijalizovane kurseve  engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika za različite oblasti poslovanja.

Poseban metod rada škole ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki  upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke .

  • Ove godine slavimo! Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Lets Talk program !
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni sertifikat odgovarajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama
 
Opšti poslovni jezikPoslovni jezik za oblast trgovine
Poslovni jezik za bankarstvo i oblast finansijaPoslovni jezik za državnu administraciju
Poslovni jezik za marketing & PRPoslovni jezik za oblast prava
Poslovni jezik za menadžmentPoslovni jezika za oblast HR
Poslovni jezik za oblast hotelijerstvaPoslovni jezik za oblast medicine
Poslovni jezik za oblast turizmaPoslovni jezik za revizore
Engleski za novinarstvoEngleski za nevladine organizacije

Program specijalizovanog poslovnog jezika se može kombinovati sa Programom + jezičkih veština.

Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare
Poslovne prezentacije na stranom jeziku
Poslovni sastanci
Pregovori
Poslovna korespodencija
Kontakti sa klijentima
Pisanje izveštaja
Prodaja
Telemarketing

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com