ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

Program poslovnih veština – Program+

PROGRAM + poslovnih veština na engleskom jeziku je kratka intenzivna specijalizovana obuka iz odredjenih oblasti koja se može pohađati samostalno ili kombinovati sa bilo kojim programom škole. Ovaj program može biti fokusiran na razvijanje specijalizovanog vokabulara ili određenih poslovnih veština.

Poslovne veštine:

  • Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare
  • Poslovne prezentacije na stranom jeziku
  • Poslovni sastanci
  • Pregovori
  • Poslovna korespodencija
  • Kontakti sa klijentima
  • Pisanje izveštaja
  • Prodaja
  • Telemarketing
 

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com