Performance Management Consulting

Trajanje treninga : 1-3 dana

Cilj treninga:

 • Predstaviti polaznicima Peformans menadžment sistem kao primarni pokretač koji nam omogućava da misija, vizija i strategija organizacije budu postignute i da se konstantno unapređuju.
 • Odgovornost lidera i menadžera za postizanje rezultata svojih timova kao i demonstriranje menadžment pristupa koji je otvoren i iskren i promoviše kontinuirani dijalog.
 • Odgovornost pojedinca prema sopstvenom učinku, razvoju i napredovanju

Sadržaj treninga – Osnovni ciljevi :

 • Odgovornost menadžera
 • Usaglašavanje individualnih i timskih ciljeva sa ciljevima na nivou organizacije
 • Postizanje rezultata kao osnovni fokus
 • Individualni razvoj
 • Kultura procene učinka koja zastupa objektivnost
 • Evaluacija kao kontinuirani dijalog
 • Godišnja evaluacija učinka (formulari, ocene)
 • Upravljanje neadekvatnim učinkom  (procena, intervju, plan poboljšanja)
 • Kompetence
 • Feedback – davanje i primanje feedback-a
 • Coaching
 • Karijerni razvoj (može se raditi i kao poseban trening)

Rezultati treninga:

 • Jasne smernice u proces menadžmenta učinka

Metodologija:

 • Trening se sprovodi u formi interaktivne radionice, kroz analizu konkretnih primera iz prakse učesnika, grupni rad i case studies vežbe.

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs

[application_and_online_test]