ITT International Teacher Training CELTA Delta Belgrade Syllabus

IH škole

„International House škole su sinonim za kvalitet i profesionalnost“

The International House World Organisation (IHWO) je jedna od najvećih i najstarijih međunarodnih grupa škola stranih jezika na svetu. IHWO (osnovana 1953) predstavlja globalnu mrežu kvalitetnih škola stranih jezika, kojih ima preko 150 i koje se nalaze na svim kontitentima sveta. Svaka IH škola dobija i održava članstvo u IHWO isključivo rigoroznom inspekcijom kvaliteta koja obuhvata:
  • inspekciju nastavnog kadra. Svi nastavnici koji rade u IH školama pored odgovarajuće univerzitetske diplome moraju imati i međunarodne kvalifikacije za nastavnike stranih jezika. Takođe, svaka IH škola mora imati kontinuirani sistem obuke nastavnika, čime se obezbeđuje da metod rada prati najnovija dostignuća u nastavi stranih jezika.
  • inspekciju poslovanja, koje mora osigurati kvalitet, kontrolu kvaliteta i zaštitu polaznika.
Kvalitet kurseva stranih jezika i obuke nastavnika u IH školama je priznat i visoko rangiran svuda u svetu. International House World Organisation je pridruženi član Evropske agencije za kvalitet jezičkih usluga ( EAQUALS).