Engleski Beograd

TEST

Engleski Beograd

Škola IH Syllabus Beograd organizuje opšte i specijalizovane kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika i srpskog jezika za strance. Tokom cele godine organizujemo pripremne kurseve engleskog jezika za polaganje međunarodnih ispita sa 50% popusta za studente i nezaposlene.

Engleski BeogradŠkola IH Belgrade Syllabus koristi metod rada čiji je glavni fokus aktivna komunkacija, korišćenje jezika u realnim situacijama i brz razvoj jezičkih veština i kompetencija za microsoft10 sve uzrasne grupe i profile polaznika.

Svi sertifikati škole IH Belgrade Syllabus su međunarodni i visoko rangirani u više od 50 zemalja sveta. Engleski Beograd – IH Belgrade Syllabus kursevi i ispiti su međunarodno priznati.

Škola IH Belgrade Syllabus je pionir u primeni holističkog principa u učenju stranih jezika u našoj zemlji. Na našim kursevima naučićete kako da najefikasnije učite otkrivajući i koristeći način koji je najbolji za Vas. Uz korišćenje najnovijih tehnologija u učenju, Vama i Vašem detetu će biti omogućeno da učite jezik i van samih časova i da na taj način pratite najnovije trendove.

Stručni tim nastavnika je obučen da kreira programe učenja stranih jezika potpuno prilagođene modernom poslovnom svetu i specifičnim potrebama kompanijama. Naš progam razvijanja poslovnih jezičkih veština omogućava brzo usvajanje i aktivno korišćenje stranih jezika u poslovne svrhe.

Svi nivoi učenja su usaglašeni sa deskriptorima nivoa Zajedničkog evropskog jezičkog okvira (CEFR nivoi), što omogućava mobilnost Vašeg znanja.

Škola IH Belgrade Syllabus je jedini akreditovani centar za međunarodnu University of Cambridge ESOL CELTA obuku. CELTA kvalifikacija omogućava rad u celom svetu. Svi treneri na kursu su akreditovani od strane University of Cambridge ESOL.

Za sve koji žele da studiraju ili rade u inostranstvu neophodan je dokaz o poznavanju engleskog jezika. Najčešće se traže TOEFL i IELTS ili neki od stručnih ispita engleskog jezika.

CAMBRIDGE ESOL ISPITI – opšti engleski.
Zemlje kao što su Engleska i Australija, već su uvrstile ove ispite kao dokaz znanja engleskog jezika prilikom apliciranja za vizu.

Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa. Nastavu Windows 10 Professional product Key sale vode profesori sa međunarodnim Cambridgei IH kvalifikacijama.